Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:197 · Visa fulltext
Bötesverkställighetsförordning (1979:197)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring, SFS 1979:708
Rubrik: Förordning (1979:708) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:236
Rubrik: Förordning (1981:236) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:950
Rubrik: Förordning (1981:950) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1983:358
Rubrik: Förordning (1983:358) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: nuvarande 17-20 §§ betecknas 23-26 §§; ändr. 1, 15, 16, nya 25, nya 26 §§; rubr. närmast före nuvarande 17 § sätts närmast före nya 23 §; nya 17-22 §§, rubr. närmast före 17 §; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:213
Rubrik: Förordning (1984:213) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1986:78
Rubrik: Förordning (1986:78) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1986-03-18
Ändring, SFS 1986:1367
Rubrik: Förordning (1986:1367) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 6, 8, 9 , 14 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:1092
Rubrik: Förordning (1987:1092) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:215
Rubrik: Förordning (1988:215) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 3, 6, 26 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:322
Rubrik: Förordning (1990:322) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 1990-06-29
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1990:1266
Rubrik: Förordning (1990:1266) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1993:1241
Rubrik: Förordning (1993:1241) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: upph. 9, 10, 12-16 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 6, 7, 8, 17, 25 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:427
Rubrik: Förordning (1994:427) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1995:485
Rubrik: Förordning (1995:485) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 1999:490
Rubrik: Förordning (1999:490) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 11, 26 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1308
Rubrik: Förordning (2000:1308) om ändring i bötesverkställlighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:591
Rubrik: Förordning (2001:591) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:926
Rubrik: Förordning (2003:926) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 7, 17, 26 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1284
Rubrik: Förordning (2004:1284) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 17, 26 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:999
Rubrik: Förordning (2005:999) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:761
Rubrik: Förordning (2006:761) om ändring i bötesverkställighetsförordningen
Omfattning: ändr. 11, 17, 18, 19, 20, 22, 26 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1199
Rubrik: Förordning (2006:1199) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-12-01
Ändring, SFS 2008:331
Rubrik: Förordning (2008:331) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 26 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2010:357
Rubrik: Förordning (2010:357) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 3, 6, 8 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2014:1127
Rubrik: Förordning (2014:1127) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 19, 26 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:288
Rubrik: Förordning (2016:288) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:440
Rubrik: Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-06-30