Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1082 · Visa fulltext
Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1987:842
Rubrik: Förordning (1987:842) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987-10-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1991:1369
Rubrik: Förordning (1991:1369) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 2005:8
Rubrik: Förordning (2005:8) om ändring i förordningen (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2005-02-03