Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:417 · Visa fulltext
Lag (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
Ändring, SFS 1992:1588
Rubrik: Lag (1992:1588) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ändring, SFS 1994:1985
Rubrik: Lag (1994:1985) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95:SkU12, rskr. 1994/95:156
Ändring, SFS 1995:1520
Rubrik: Lag (1995:1520) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Ändring, SFS 1999:299
Rubrik: Lag (1999:299) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner, landsting och församlingar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:1246
Rubrik: Lag (1999:1246) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2011:1308
Rubrik: Lag (2011:1308) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:855
Rubrik: Lag (2019:855) om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48