Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:677 · Visa fulltext
Förordning (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 1979:1205
Rubrik: Förordning (1979:1205) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1980-01-29
Ändring, SFS 1986:979
Rubrik: Förordning (1986:979) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:1119
Rubrik: Förordning (1988:1119) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: upph. 3, 7 §§; nuvarande 8 § betecknas 7 §; ändr. 1, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1, 6, 15 §§; ny 8 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1084
Rubrik: Förordning (1990:1084) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1994:1080
Rubrik: Förordning (1994:1080) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 12 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:124
Rubrik: Förordning (1995:124) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 7, 9, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §; omtryck
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1996:422
Rubrik: Förordning (1996:422) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 2002:134
Rubrik: Förordning (2002:134) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 6, 11, 12, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2007:1148
Rubrik: Förordning (2007:1148) om ändring i förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium
Omfattning: ändr. 1, 8 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2014:1102
Omfattning: upph.