Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:478 · Visa fulltext
Lag (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:91, KrU 1977/78:24, rskr 1977/78:337
Upphävd: 1990-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1979:153
Rubrik: Lag (1979:153) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil. 12 s. 111), KrU 1978/79:20, rskr 1978/79:184
Ändring, SFS 1980:134
Rubrik: Lag (1980:134) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 12 s.91), KrU 1979/80:24, rskr 1979/80:178
Ändring, SFS 1981:169
Rubrik: Lag (1981:169) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:101, KrU 1980/81:21, rskr 1980/81:169
Ändring, SFS 1981:199
Rubrik: Lag (1981:199) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 s. 90), KrU 1980/81:22, rskr 1980/81:175
Ändring, SFS 1983:270
Rubrik: Lag (1983:270) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 s. 155), KrU 1982/83:21, rskr 1982/83:235
Ändring, SFS 1984:311
Rubrik: Lag (1984:311) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 10 s. 457), KrU 1983/84:17, rskr 1983/84:267
Ändring, SFS 1985:259
Rubrik: Lag (1985:259) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 10 s. 576), KrU 1984/85:10, rskr 1984/85:196
Ändring, SFS 1986:396
Rubrik: Lag (1986:396) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:99, KrU 1985/86:21, rskr 1985/86:343
Ändring, SFS 1987:233
Rubrik: Lag (1987:233) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 s.504), KrU 1986/87:11, rskr 1986/87:197
Ändring, SFS 1988:272
Rubrik: Lag (1988:272) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.10 s.516), KrU 1987/88:11, rskr 1987/88:220
Ändring, SFS 1989:41
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1989:42
Rubrik: Lag (1989:42) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1989-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:18, 1988/89:KrU9, rskr 1988/89:97
Ändring, SFS 1989:495
Rubrik: Lag (1989:495) om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:129, 1988/89:KrU21, rskr 1988/89:311