Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:438 · Visa fulltext
Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:92, TU 1977/78:28, rskr 1977/78:364
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:451
Rubrik: Lag (1985:451) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:168, TU 1984/85:30, rskr 1984/85:383
Ändring, SFS 1985:895
Rubrik: Lag (1985:895) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:216, KU 1985/86:3, rskr 1985/86:6
Ändring, SFS 1988:264
Rubrik: Lag (1988:264) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:78, TU 1987/88:15, rskr 1987/88:166
Ändring, SFS 1991:1714
Rubrik: Lag (1991:1714) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:12, 1991/92:TU3, rskr 1991/92:46
Ändring, SFS 1996:1417
Rubrik: Lag (1996:1417) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77
Ändring, SFS 1997:225
Rubrik: Lag (1997:225) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:551
Rubrik: Lag (1997:551) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Ändring, SFS 1997:734
Omfattning: upph.