Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:53 · Visa fulltext
Förordning (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1977-03-22
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1929
Rubrik: Förordning (2010:1929) om upphävande av förordningen (1977:53) om förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon
Omfattning: upph.