Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:486 · Visa fulltext
Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:108 (bil. 3 s.173), KrU 1976/77:40, rskr 1976/77:232
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1984:369
Rubrik: Förordning (1984:369) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Omfattning: ändr. 1-4, 7, 9-11 §§; omtryck
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 7 s. 169), SoU 1983/84:20, rskr 1983/84:235
Ändring, SFS 1986:883
Rubrik: Förordning (1986:883) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1991:547
Rubrik: Förordning (1991:547) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.7 p.H 3), 1990/91:SoU12, rskr 1990/91:211
Ändring, SFS 1995:279
Rubrik: Förordning (1995:279) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1060
Rubrik: Förordning (1998:1060) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1814
Omfattning: upph.