Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:440 · Visa fulltext
Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1977-07-01
Ändring, SFS 1983:551
Rubrik: Förordning (1983:551) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1985:299
Rubrik: Förordning (1985:299) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1997:883
Rubrik: Förordning (1997:883) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1998-01-01