Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:266 · Visa fulltext
Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1991:469
Rubrik: Lag (1991:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1994:2074
Rubrik: Lag (1994:2074) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 2002:230
Rubrik: Lag (2002:230) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid idell skada m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:280
Rubrik: Lag (2002:280) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ändring, SFS 2010:469
Rubrik: Lag (2010:469) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1221
Rubrik: Lag (2010:1221) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2017:555
Rubrik: Lag (2017:555) om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292