Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1009 · Visa fulltext
Förordning (1977:1009) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 november 1977, m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Jfr riksdagens lönedelegations skrivelse den 30 augusti 1977