Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:945 · Visa fulltext
Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:77, JoU 1976/77:30, rskr 1976/77:277
Ändring, SFS 1987:1091
Rubrik: Förordning (1987:1091) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1990:850
Rubrik: Förordning (1990:850) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1312
Rubrik: Förordning (1991:1312) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:880
Rubrik: Förordning (1993:880) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraft: 1993-08-01
Ändring, SFS 1994:324
Rubrik: Förordning (1994:324) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 1994-06-15
Ändring, SFS 1995:261
Rubrik: Förordning (1995:261) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:450
Rubrik: Förordning (1998:450) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1108
Rubrik: Förordning (1998:1108) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:1268
Rubrik: Förordning (2000:1268) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2016:1182
Rubrik: Förordning (2016:1182) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3, 4, 8 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: direktiv 2008/90/EG
Ändring, SFS 2018:378
Rubrik: Förordning (2018:378) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 3 c §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:936
Rubrik: Förordning (2018:936) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:281
Rubrik: Förordning (2020:281) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§; nya 4 a, 5 §§
Ikraft: 2020-05-31