Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:839 · Visa fulltext
Lag (1976:839) om Statens va-nämnd
Departement: Miljö- och energidepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 1979:245
Rubrik: Lag (1979:245) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1981:1067
Rubrik: Lag (1981:1067) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1981:1355
Rubrik: Lag (1981:1355) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 2, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:64, CU 1981/82:8, rskr 1981/82:81
Ändring, SFS 1986:1174
Rubrik: Lag (1986:1174) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6, 16, 20, 21 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:759
Rubrik: Lag (1987:759) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:1298
Rubrik: Lag (1988:1298) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1991:853
Rubrik: Lag (1991:853) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:853
Ändring, SFS 1994:1044
Rubrik: Lag (1994:1044) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1996:509
Rubrik: Lag (1996:509) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6, 18 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12, rskr. 1995/96:268
Ändring, SFS 1996:1639
Rubrik: Lag (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:394
Rubrik: Lag (1997:394) om ändring i lagen (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 § i 1996:1639
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1998:831
Rubrik: Lag (1998:831) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2001:165
Rubrik: Lag (2001:165) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2005:698
Rubrik: Lag (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17, 21 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:414
Rubrik: Lag (2006:414) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 10, 14 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2007:166
Rubrik: Lag (2007:166) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:414
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ikrafttr. av 2005:698
Ändring, SFS 2010:1769
Rubrik: Lag (2010:1769) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60
Ändring, SFS 2015:692
Rubrik: Lag (2015:692) om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: upph.
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37