Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:834 · Visa fulltext
Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Departement: Justitiedepartementet L2
Upphävd: 2018-09-01
Ändring, SFS 1981:674
Rubrik: Förordning (1981:674) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Omfattning: ändr. 1-3 §§; omtryck
Ändring, SFS 2004:1146
Rubrik: Förordning (2004:1146) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2015:977
Rubrik: Förordning (2015:977) om ändring i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1296
Omfattning: upph.