Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:600 · Visa fulltext
Lag (1976:600) om offentlig anställning
Departement: Finansdepartementet PP
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Upphävd: 1994-07-01
Ändring, SFS 1977:533
Rubrik: Lag (1977:533) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §, 17 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:141, AU 1976/77:28, rskr 1976/77:328
Ändring, SFS 1977:1047
Rubrik: Lag (1977:1047) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 11 kap 4 §, 14 kap 7 §, 15 kap 1 §, 16 kap 2 §, rubr. till 16 kap; nya 14 kap 11 §, 15 kap 8 §, 16 kap 5, 6 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:34, AU 1977/78:14, rskr 1977/78:56
Ändring, SFS 1979:214
Rubrik: Lag (1979:214) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: upph. 14 kap 11 §; ändr. 15 kap 8 §; ny 16 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:84, AU 1978/79:28, rskr 1978/79:231
Ändring, SFS 1979:384
Rubrik: Lag (1979:384) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:73, AU 1978/79:20, rskr 1978/79:186
Ändring, SFS 1980:18
Rubrik: Lag (1980:18) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1981:372
Rubrik: Lag (1981:372) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:136, JoU 1980/81:25, rskr 1980/81:295
Ändring, SFS 1982:100
Rubrik: Lag (1982:100) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: nuvarande 2 kap 4 § betecknas 2 kap 5 §, nuvarande 7 kap 9, 10 §§ betecknas 7 kap 10, 11 §§; ändr. 1 kap 1, 6 §§, nya 2 kap 5 §, 4 kap 7 §, 7 kap 2 §, nya 11 §, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 1-3 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 7 §, 15 kap 1, 8 §§, 16 kap 1, 5, 7 §§, rubr. till 9 kap; nya 2 kap 4, 6 §§, 7 kap 9 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1983:340
Rubrik: Lag (1983:340) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:143, FöU 1982/83:13, rskr 1982/83:299
Ändring, SFS 1983:1074
Rubrik: Lag (1983:1074) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1985:275
Rubrik: Lag (1985:275) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:45, AU 1984/85:7, rskr 1984/85:100
Ändring, SFS 1985:336
Rubrik: Lag (1985:336) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:134, AU 1984/85:20, rskr 1984/85:317
Ändring, SFS 1985:417
Rubrik: Lag (1985:417) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:178, JuU 1984/85:39, rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1986:50
Rubrik: Lag (1986:50) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 14 kap 6, 8 §§, 16 kap 7 §, rubr. till 14 kap
Ikraft: 1986-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Ändring, SFS 1986:430
Rubrik: Lag (1986:430) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:116, AU 1985/86:17, rskr 1985/86:254
Ändring, SFS 1986:647
Rubrik: Lag (1986:647) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §, 10 kap 4 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1131
Rubrik: Lag (1986:1131) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 14 kap 10 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:521
Rubrik: Lag (1987:521) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: nuvarande 7 kap 9-11 §§ betecknas 7 kap 11-13 §§; ändr. 15 kap 1, 2 §§, 16 kap 2 §, 17 kap 1, 3 §§; nya 7 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr 1986/87:226
Ändring, SFS 1987:1000
Rubrik: Lag (1987:1000) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 14 kap 11 §, 16 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1988:197
Rubrik: Lag (1988:197) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:1284
Rubrik: Lag (1988:1284) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:429
Rubrik: Lag (1989:429) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:444
Rubrik: Lag (1989:444) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr 7 kap 8 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:108, 1988/89:JuU21, rskr 1988/89:287
Ändring, SFS 1989:665
Rubrik: Lag (1989:665) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:1343
Rubrik: Lag (1990:1343) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ny 6 kap 3 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:42, 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:600
Rubrik: Lag (1991:600) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, 11 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:113, 1990/91:AU17, rskr 1990/91:288
Ändring, SFS 1991:1961
Rubrik: Lag (1991:1961) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:325
Rubrik: Lag (1992:325) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Ändring, SFS 1992:346
Rubrik: Lag (1992:346) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:1410
Rubrik: Lag (1992:1410) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:1497
Rubrik: Lag (1993:1497) om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 8 kap 3 §, 16 kap 7 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Ändring, SFS 1994:260
Omfattning: upph.