Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:528 · Visa fulltext
Förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1978:222
Rubrik: Förordning (1978:222) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: ändr. 11 §; ny 14 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 12 p. B 8, 20), KrU 1977/78:18, rskr 1977/78:153
Ändring, SFS 1982:602
Rubrik: Förordning (1982:602) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: upph. 14 a §; ändr. 11 §
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 6), prop. 1981/82:111, KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1984:586
Rubrik: Förordning (1984:586) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 6), KrU 1983/84:18, rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1989:501
Rubrik: Förordning (1989:501) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: upph. 11 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 5), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Ändring, SFS 1991:925
Rubrik: Förordning (1991:925) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: nuvarande 16, 17 §§ betecknas 20, 21 §§; ändr. 4, 5, nya 20 §§; rubr. närmast före nuvarande 16 § sätts närmast före nya 20 §; nya 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.10 p.G 5, G 6), 1990/91:KrU21, rskr 1990/91:230
Ändring, SFS 1992:462
Rubrik: Förordning (1992:462) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: ändr. 5, 19 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.B 7), 1991/92:KrU19, rskr 1991/92:205
Ändring, SFS 1993:1453
Rubrik: Förordning (1993:1453) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 2010:1654
Rubrik: Förordning (2010:1654) om ändring i förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.