Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:298 · Visa fulltext
Utsädeslag (1976:298)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1975/76:157, JoU 1975/76:43, rskr 1975/76:312
Ändring, SFS 1978:203
Rubrik: Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:136, SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1979:298
Rubrik: Lag (1979:298) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-3, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:130, JoU 1978/79:26, rskr 1978/79:313
Ändring, SFS 1984:202
Rubrik: Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1984:560
Rubrik: Lag (1984:560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:191, JoU 1983/84:37, rskr 1983/84:416
Ändring, SFS 1985:113
Rubrik: Lag (1985:113) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1992:1682
Rubrik: Lag (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§; nya 3 a, 9 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93:JoU6, rskr 1992/93:101
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1682
Ändring, SFS 1994:274
Rubrik: Lag (1994:274) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100, bil.10, bet. 1993/94:JoU13, rskr. 1993/94:219
Ändring, SFS 1994:628
Rubrik: Lag (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av 1994:628
Ändring, SFS 1995:1701
Rubrik: Lag (1995:1701) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1560
Rubrik: Lag (1996:1560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ny 6 §; omtryck
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.23, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113
Ändring, SFS 2000:1239
Rubrik: Lag (2000:1239) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1262
Rubrik: Lag (2000:1262) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 3 a, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3 §§, de nya 4, 5 §§, 8, 9 §§; ny 4 a §: omtryck
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:112, bet. 2000/01:MJU4, rskr. 2000/01:31
Ändring, SFS 2005:1218
Rubrik: Lag (2005:1218) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108