Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1128 · Visa fulltext
Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1977:115
Rubrik: Förordning (1977:115) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1979:766
Rubrik: Förordning (1979:766) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2-4, 6, 8-11 §§
Ändring, SFS 1980:980
Rubrik: Förordning (1980:980) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ny 2 a §
Ändring, SFS 1981:144
Rubrik: Förordning (1981:144) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2, 6, 7 §§; ny 2 b §; omtryck
Ändring, SFS 1981:704
Rubrik: Förordning (1981:704) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1982:811
Rubrik: Förordning (1982:811) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1003
Rubrik: Förordning (1982:1003) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1983:189
Rubrik: Förordning (1983:189) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1983-09-01
Ändring, SFS 1985:21
Rubrik: Förordning (1985:21) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 a §§
Ikraft: 1985-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:347
Rubrik: Förordning (1985:347) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:898
Rubrik: Förordning (1985:898) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:88
Rubrik: Förordning (1987:88) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 a, 7, 12 §§
Ikraft: 1987-04-14
Ändring, SFS 1988:414
Rubrik: Förordning (1988:414) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1087
Rubrik: Förordning (1988:1087) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1988:1182
Rubrik: Förordning (1988:1182) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:746
Rubrik: Förordning (1989:746) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:815
Rubrik: Förordning (1990:815) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1990-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:251
Rubrik: Förordning (1992:251) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1282
Rubrik: Förordning (1992:1282) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1238
Rubrik: Förordning (1993:1238) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: upph. 7, 8 §§; ändr. 6, 12 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1354
Rubrik: Förordning (1993:1354) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 2 b §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1712
Rubrik: Förordning (1993:1712) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:127
Rubrik: Förordning (1994:127) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-05-01
Ändring, SFS 1998:1280
Rubrik: Förordning (1998:1280) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:861
Rubrik: Förordning (2003:861) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:920
Rubrik: Förordning (2003:920) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:193
Rubrik: Förordning (2004:193) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2005:272
Rubrik: Förordning (2005:272) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:99
Rubrik: Förordning (2007:99) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:232
Rubrik: Förordning (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2008:766
Rubrik: Förordning (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2007:232
Ändring, SFS 2008:1116
Rubrik: Förordning (2008:1116) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:713
Rubrik: Förordning (2010:713) om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2007:232
Ändring, SFS 2014:1247
Rubrik: Förordning (2014:1247) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:897
Rubrik: Förordning (2016:897) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr 2 a §
Ikraft: 2017-03-01