Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1090 · Visa fulltext
Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Departement: Justitiedepartementet Å
Förarbeten: Prop. 1975/76:162, JuU 1976/77:15, rskr 1976/77:94
Ändring, SFS 1978:93
Rubrik: Lag (1978:93) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Ändring, SFS 1982:304
Rubrik: Lag (1982:304) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:204, JuU 1981/82:58, rskr 1981/82:331
Ändring, SFS 1982:334
Rubrik: Lag (1982:334) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:162, JuU 1981/82:55, rskr 1981/82:329
Ändring, SFS 1985:196
Rubrik: Lag (1985:196) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1989:393
Rubrik: Lag (1989:393) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:118, 1988/89:JuU27, rskr 1988/89:314
Ändring, SFS 1993:1465
Rubrik: Lag (1993:1465) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: upph. 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 2004:522
Rubrik: Lag (2004:522) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2008:324
Rubrik: Lag (2008:324) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2010:296
Rubrik: Lag (2010:296) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238
Ändring, SFS 2010:509
Rubrik: Lag (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1014
Rubrik: Lag (2010:1014) om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov
Omfattning: ändr. 2 § i 2010:509
Förarbeten: Bet. 2009/10:CU31, rskr. 2009/10:386