Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1046 · Visa fulltext
Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1976/77:23, KrU 1976/77:26, rskr 1976/77:71
Ändring, SFS 1979:268
Rubrik: Lag (1979:268) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 3 §; ny 11 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. B 3, 18), KrU 1978/79:24, rskr 1978/79:234
Ändring, SFS 1980:288
Rubrik: Lag (1980:288) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 11 b §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1979/80:26, rskr 1979/80:249
Ändring, SFS 1981:520
Rubrik: Lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 11 c §
Förarbeten: Prop. 1980/81:127, UbU 1980/81:36, rskr 1980/81:386
Ändring, SFS 1981:1330
Rubrik: Lag (1981:1330) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 12 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:25, KrU 1981/82:14, rskr 1981/82:73
Ändring, SFS 1982:599
Rubrik: Lag (1982:599) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 10 a, 10 b §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1983:512
Rubrik: Lag (1983:512) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: nya 12 b, 12 c §§
Ikraft: 1983-07-04
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. C 15), KrU 1982/83:30, rskr 1982/83:358
Ändring, SFS 1984:576
Rubrik: Lag (1984:576) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter ino utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 10 c §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 38), KrU 1983/84:18, rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1985:481
Rubrik: Lag (1985:481) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 12 b §; ny 9 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. F 46), KrU 1984/85:16, rskr 1984/85:253
Ändring, SFS 1985:524
Rubrik: Lag (1985:524) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:141, KrU 1984/85:21, rskr 1984/85:392
Ändring, SFS 1987:1302
Rubrik: Lag (1987:1302) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:25, KrU 1987/88:9, rskr 1987/88:88
Ändring, SFS 1989:117
Rubrik: Lag (1989:117) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 14 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:66, 1988/89:KU26, rskr 1988/89:134
Ändring, SFS 1989:261
Rubrik: Lag (1989:261) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.G 2), 1988/89:KrU22, rskr 1988/89:186
Ändring, SFS 1990:232
Rubrik: Lag (1990:232)om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 7, 11 §§; ändr. 9 a, 12 b; omtryck
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.10 p.G 30), 1989/90:KrU21, rskr 1989/90:224
Ändring, SFS 1991:932
Rubrik: Lag (1991:932) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.10 p.E), 1990/91:UbU13, rskr 1990/91:291
Ändring, SFS 1991:1125
Rubrik: Lag (1991:1125) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:178, 1990/91:UbU18, rskr 1990/91:358
Ändring, SFS 1992:317
Rubrik: Lag (1992:317) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 1, 2 a, 5, 6, 7 a, 8, 10-10 c, 11 b, 12 a-12 c §§; ändr. 3, 14 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 2000:1369
Rubrik: Lag (2000:1369) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 7 b §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/02:60
Ändring, SFS 2001:303
Rubrik: Lag (2001:303) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Ändring, SFS 2007:1338
Rubrik: Lag (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2014:295
Rubrik: Lag (2014:295) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227
Ändring, SFS 2017:278
Rubrik: Lag (2017:278) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2018:1086
Rubrik: Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 14 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.