Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1008 · Visa fulltext
Värnpliktsförmånsförordning (1976:1008)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:134, FöU 1975/76:37, rskr 1975/76:326
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1977:520
Rubrik: Förordning (1977:520) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:74 (bil. 1 p. 4), FöU 1976/77:13, rskr 1976/77:311
Ändring, SFS 1977:1013
Rubrik: Förordning (1977:1013) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1978:176
Rubrik: Förordning (1978:176) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §
Ändring, SFS 1978:565
Rubrik: Förordning (1978:565) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13 §§
Ändring, SFS 1979:92
Rubrik: Förordning (1979:92) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 (bil. 7 s. 81), FöU 1978/79:16, rskr 1978/79:173
Ändring, SFS 1979:403
Rubrik: Förordning (1979:403) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 (bil. 7 s. 81), FöU 1978/79:23, rskr 1978/79:327
Ändring, SFS 1979:738
Rubrik: Förordning (1979:738) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 19, 30 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:111 (bil. 3), FöU 1978/79:25, rskr 1978/79:331
Ändring, SFS 1980:514
Rubrik: Förordning (1980:514) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13, 25, 26 §§
Ändring, SFS 1981:586
Rubrik: Förordning (1981:586) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13, 14 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 7 s. 47), FöU 1980/81:19, rskr 1980/81:291
Ändring, SFS 1981:1325
Rubrik: Förordning (1981:1325) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 26, 30 §§
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Ändring, SFS 1982:472
Rubrik: Förordning (1982:472) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 26, 30, 38 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:102 (bil. 2 s.156), FöU 1981/82:18, rskr 1981/82:374
Ändring, SFS 1983:456
Rubrik: Förordning (1983:456) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 5, 6, 8, 13, 19, 21-24, 30, 31 §§; ny 29 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:115, FöU 1982/83:11, rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:770
Rubrik: Förordning (1983:770) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1983-10-04
Ändring, SFS 1983:1081
Rubrik: Förordning (1983:1081) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 25, 39 §§
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:385
Rubrik: Förordning (1984:385) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 2, 5-7 §§
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 6), FöU 1983/84:15, rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1985:71
Rubrik: Förordning (1985:71) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1985-03-12 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 6 s. 72), FöU 1984/85:7, rskr 1984/85:131
Ändring, SFS 1986:114
Rubrik: Förordning (1986:114) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1986-03-25 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 6 s.48), FöU 1985/86:5, rskr 1985/86:117
Ändring, SFS 1986:593
Rubrik: Förordning (1986:593) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 6 s.49), FöU 1985/86:9, rskr 1985/86:278
Ändring, SFS 1987:522
Rubrik: Förordning (1987:522) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 26, 38 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:95 (bil.1 s.78), FöU 1986/87:11, rskr 1986/87:310
Ändring, SFS 1987:984
Rubrik: Förordning (1987:984) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1987-12-15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1300
Rubrik: Förordning (1987:1300) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 1988:87
Rubrik: Förordning (1988:87) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1988-03-21 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.6 s.48), FöU 1987/88:5, rskr 1987/88:127
Ändring, SFS 1988:415
Rubrik: Förordning (1988:415) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:622
Rubrik: Förordning (1989:622) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 19, 21, 40 §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop 1988/89:80, 1988/89:FöU14, rskr 1988/89:294
Ändring, SFS 1989:906
Rubrik: Förordning (1989:906) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §; ny 26 a §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1990:225
Rubrik: Förordning (1990:225) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:83
Rubrik: Förordning (1991:83) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-03-01
Ändring, SFS 1991:456
Rubrik: Förordning (1991:456) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17, 18, 19, 40 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1493
Rubrik: Förordning (1991:1493) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 41 §; ändr. 29, 39, 40 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:526
Rubrik: Förordning (1992:526) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 19, 26, 26 a §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:102, 1991/92:FöU12, rskr 1991/92:337
Ändring, SFS 1992:1462
Rubrik: Förordning (1992:1462) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1993-01-15
Ändring, SFS 1993:137
Rubrik: Förordning (1993:137) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1993:183
Rubrik: Förordning (1993:183) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993-05-01
Ändring, SFS 1993:255
Rubrik: Förordning (1993:255) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:373
Rubrik: Förordning (1993:373) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 6, 13, 14, 21, 22, 26 a, 39, 42 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.5 s.33, 65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1993:532
Rubrik: Förordning (1993:532) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:228, bet. 1992/93:FöU11, rskr. 1992/93:386
Ändring, SFS 1993:1282
Rubrik: Förordning (1993:1282) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:49
Rubrik: Förordning (1994:49) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:59, bet. 1993/94:SfU9, rskr. 1993/94:126
Ändring, SFS 1994:708
Rubrik: Förordning (1994:708) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15, 21, 22, 26 a, 30, 40, 42 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.5 s.76), bet. 1993/94:FöU9, rskr 1993/94:295
Ändring, SFS 1995:239
Omfattning: upph.