Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:504 · Visa fulltext
Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1984:587
Rubrik: Förordning (1984:587) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1992:1262
Rubrik: Förordning (1992:1262) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:230
Rubrik: Förordning (1995:230) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:924
Rubrik: Förordning (2000:924) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:825
Rubrik: Förordning (2001:825) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgaranti för konstnärer
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2, 6, 10 §§
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU5, rskr. 2001/02:20
Ändring, SFS 2003:918
Rubrik: Förordning (2003:918) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2010:698
Rubrik: Förordning (2010:698) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: upph. 1 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285
Ändring, SFS 2010:1653
Rubrik: Förordning (2010:1653) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1439
Rubrik: Förordning (2011:1439) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:935
Rubrik: Förordning (2018:935) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-07-01