Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:119 · Visa fulltext
Kommittéförordning (1976:119)
Departement: Statsrådsberedningen
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1977:438
Rubrik: Förordning (1977:438) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ny 19 §
Ändring, SFS 1978:85
Rubrik: Förordning (1978:85) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 5, 16, 18 §§
Ändring, SFS 1978:911
Rubrik: Förordning (1978:911) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ändring, SFS 1981:307
Rubrik: Förordning (1981:307) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1982:37
Rubrik: Förordning (1982:37) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 5 §; omtryck
Ändring, SFS 1986:1132
Rubrik: Förordning (1986:1132) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1384
Rubrik: Förordning (1986:1384) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:280
Rubrik: Förordning (1987:280) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1991:449
Rubrik: Förordning (1991:449) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1998:1474
Omfattning: upph.