Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:689 · Visa fulltext
Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1976:609
Rubrik: Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:229
Rubrik: Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:105
Rubrik: Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1986:49
Rubrik: Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Ändring, SFS 1999:937
Rubrik: Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2004:807
Rubrik: Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:418
Rubrik: Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:664
Rubrik: Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286, EUTL280/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0064
Ändring, SFS 2019:852
Rubrik: Lag (2019:852) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48