Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:635 · Visa fulltext
Räntelag (1975:635)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1984:291
Rubrik: Lag (1984:291) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:138, LU 1983/84:32, rskr 1983/84:294
Ändring, SFS 1987:327
Rubrik: Lag (1987:327) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 8 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1990:933
Rubrik: Lag (1990:933) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Ändring, SFS 1991:858
Rubrik: Lag (1991:858) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:858
Ändring, SFS 2000:183
Rubrik: Lag (2000:183) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2002:352
Rubrik: Lag (2002:352) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§; ny 9 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237, EGTL200/2000 s35
CELEX-nr: 32000L0035
Ändring, SFS 2013:55
Rubrik: Lag (2013:55) om ändring i räntelagen (1975:635)
Omfattning: ändr. 1, 6, 8 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 4 a §§
Ikraft: 2013-03-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144, EUTL48/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0007