Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:580 · Visa fulltext
Steriliseringslag (1975:580)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975:18, SoU 1975:14, rskr 1975:190
Ändring, SFS 1980:228
Rubrik: Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: upph. 7 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1991:1960
Rubrik: Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 2012:457
Rubrik: Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2013:1140
Rubrik: Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130