Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:197 · Visa fulltext
Oljekrislag (1975:197)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten: Prop. 1975:42, 78, NU 1975:29, rskr 1975:180
Ändring, SFS 1978:269
Rubrik: Lag (1978:269) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 2, 7-12 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:75, FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Ändring, SFS 1980:227
Rubrik: Lag (1980:227) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: upph. 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1988:209
Rubrik: Lag (1988:209) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Ändring, SFS 1988:1297
Rubrik: Lag (1988:1297) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1637
Rubrik: Lag (1994:1637) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2013:87
Rubrik: Lag (2013:87) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:718
Rubrik: Lag (2014:718) om ändring i oljekrislagen (1975:197)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262