Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1127 · Visa fulltext
Förordning (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
Departement: Justitiedepartementet F2
Upphävd: 1990-07-01
Ändring, SFS 1982:54
Rubrik: Förordning (1982:54) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1984:971
Rubrik: Förordning (1984:971) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1985:812
Rubrik: Förordning (1985:812) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1988:1172
Rubrik: Förordning (1988:1172) om ändring i förordningen (1975:1127) om verksamheten vid inskrivningsmyndighet som för inskrivningsregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1990:468
Rubrik: Förordning (1990:468) om upphävande av förord- ningen (1975:1127) om verk- samheten vid inskrivningsmyn- dighet som för inskrivnings- register
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990-07-01