Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:989 · Visa fulltext
Lag (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1974:177, SkU 1974:60, rskr 1974:398
Upphävd: 1991-01-01
Ändring, SFS 1986:486
Omfattning: upph.; övergångsbest.
Ändring, SFS 1986:1327
Rubrik: Lag (1986:1327) om ändring i lagen (1974:989) om insättning på investeringskonto för skog
Omfattning: ändr. 7, 16 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95