Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:981 · Visa fulltext
Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1975-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:148, InU 1974:31, rskr 1974:399
Ändring, SFS 1976:595
Rubrik: Lag (1976:595) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:89
Rubrik: Lag (1982:89) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1994:1687
Rubrik: Lag (1994:1687) om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123