Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:890 · Visa fulltext
Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Departement: Industridepartementet
Förarbeten: Prop. 1974:146, NU 1974:59, rskr 1974:397
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:748
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:223
Rubrik: Lag (1980:223) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: upph. 45 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:864
Rubrik: Lag (1981:864) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: ändr. 42 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:484
Rubrik: Lag (1982:484) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: ändr. 1, 2, 9, 10, 15, 40, 42, 43, 46-48 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:99, NU 1981/82:40, rskr 1981/82:430
Ändring, SFS 1984:6
Rubrik: Lag (1984:6) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1984-02-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:676
Rubrik: Lag (1984:676) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1984-07-04
Förarbeten: NU 1983/84:28, rskr 1983/84:380
Ändring, SFS 1985:624
Rubrik: Lag (1985:624) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: upph. 49 §, ändr. 1, 4, 7, 9, 10, 41, 44 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:120, NU 1984/85:27, rskr 1984/85:363
Ändring, SFS 1987:157
Rubrik: Lag (1987:157) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest.; ändr. 18 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1991:45
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1991:867
Rubrik: Lag (1991:867) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:867