Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:752 · Visa fulltext
Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark, Finland, Norge
Ändring, SFS 1977:599
Rubrik: Lag (1977:599) om ändring i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Ändring, SFS 1977:1004
Rubrik: Förordning (1977:1004) om ikraftträdande av lagen (1977:599) om ändring i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1977:599 i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1998:317
Rubrik: Förordning (1998:317) om ikraffträdande av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. i förhållande till Island
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Island
Ikraft: 1998-07-01