Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:69 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Jfr prop. 1973:183, SkU 1973:72, rskr 1973:360
Ändring, SFS 1987:982
Rubrik: Förordning (1987:982) om ändring i kungörelsen (1974:69) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Omfattning: ny bil.
Ikraft: 1988-01-01