Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:614 · Visa fulltext
Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1974:50, FöU 1974:24, rskr 1974:267
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1992:1153
Omfattning: upph.