Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:271 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Departement: Landsbygdsdepartementet
Upphävd: 2011-11-01
Ändring, SFS 1975:793
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1980:735
Rubrik: Förordning (1980:735) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: upph. 9 §
Ändring, SFS 1989:1109
Rubrik: Förordning (1989:1109) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:121
Rubrik: Förordning (1990:121) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990-06-01
Ändring, SFS 1996:32
Rubrik: Förordning (1996:32) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:449
Rubrik: Förordning (1998:449) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1106
Rubrik: Förordning (1998:1106) om ändring i kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2011:1060
Omfattning: upph.