Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:174 · Visa fulltext
Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1974:56, SkU 1974:22, rskr 1974:119
Ändring, SFS 1999:936
Rubrik: Lag (1999:936) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2003:648
Rubrik: Lag (2003:648) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:576
Rubrik: Lag (2004:576) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:805
Rubrik: Lag (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1253
Rubrik: Lag (2004:1253) om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 § i 2004:805
Förarbeten: Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76
Ändring, SFS 2006:600
Rubrik: Lag (2006:600) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2009:248
Rubrik: Lag (2009:248) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2011:70
Rubrik: Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112