Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:1082 · Visa fulltext
Lag (1974:1082) om bostadsdomstol
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Upphävd: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:1137
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1975:1299
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:796
Rubrik: Lag (1977:796) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:151, CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Ändring, SFS 1978:307
Rubrik: Lag (1978:307) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1980:98
Rubrik: Lag (1980:98) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:224
Rubrik: Lag (1980:224) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:355
Rubrik: Lag (1982:355) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1984:681
Rubrik: Lag (1984:681) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28, 29 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1986:1171
Rubrik: Lag (1986:1171) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:1279
Rubrik: Lag (1987:1279) om ändring i lagen (1974:1082) om bostads domstol
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:93, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:929
Rubrik: Lag (1988:929) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1290
Rubrik: Lag (1988:1290) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1457
Rubrik: Lag (1988:1457) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:664
Rubrik: Lag (1989:664) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 6, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1991:622
Rubrik: Lag (1991:622) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:636
Rubrik: Lag (1991:636) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 10 §; ny 14 a §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Ändring, SFS 1993:402
Rubrik: Lag (1993:402) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:BoU24, rskr. 1992/93:350
Ändring, SFS 1993:410
Rubrik: Lag (1993:410) om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1973-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1994:835
Rubrik: Lag (1994:835) om upphävande av lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431