Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:213 · Visa fulltext
Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
Ändring, SFS 1981:1194
Rubrik: Lag (1981:1194) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 2003:829
Rubrik: Lag (2003:829) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Omfattning: upph. 4 §; 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30
Ändring, SFS 2010:1215
Rubrik: Lag (2010:1215) om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7