Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:601 · Visa fulltext
Vägtrafikskattelag (1973:601)
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1973:94, SkU 1973:41, rskr 1973:254
Upphävd: 1989-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:316
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1974:98, SkU 1974:38, rskr 1974:259
Ändring, SFS 1974:869
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 6, 9, 12, 14, 16-18, 20-22, 29, 30, 39, 41-43 §§, bil. 1, 2
Förarbeten: Prop. 1974:164, SkU 1974:59, rskr 1974:385
Ändring, SFS 1974:873
Omfattning: ikrafttr. av 1974:869 såvitt avser 17 §, bil. 2
Ändring, SFS 1975:276
Omfattning: ändr. 2, 12, 16, 20, 21, 30, 41 §§, bil. 1, 2
Förarbeten: Prop. 1975:62, SkU 1975:26, rskr 1975:186
Ändring, SFS 1975:1421
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1976:337
Rubrik: Lag (1976:337) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 1, 6, 7, 10, 30, 33, 36, 40-42 §§, bil. 1
Förarbeten: Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Ändring, SFS 1976:719
Rubrik: Förordning (1976:719) om ikraftträdande av viss del av lagen (1976:337) om ändring i vägtrafikskatte- lagen (1973:601)
Omfattning: ikrafttr. av 1976:337 såvitt avser 41 §
Ändring, SFS 1976:880
Rubrik: Lag (1976:880) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. bil. 1
Förarbeten: Prop. 1976/77:20, SkU 1976/77:6, rskr 1976/77:28
Ändring, SFS 1977:60
Rubrik: Lag (1977:60) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: upph. 37 §; ändr. 10 §, bil. 1
Förarbeten: Prop. 1976/77:68, SkU 1976/77:22, rskr 1976/77:136
Ändring, SFS 1978:72
Rubrik: Lag (1978:72) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 40 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:78, SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Ändring, SFS 1978:118
Rubrik: Lag (1978:118) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12 §, bil. 1, 2
Förarbeten: Prop. 1977/78:94, SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192
Ändring, SFS 1978:199
Rubrik: Lag (1978:199) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 24, 27, 28 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:136, SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1979:278
Rubrik: Lag (1979:278) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 9, 12, 16-18, 21, 27, 28, 31, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:94, SkU 1978/79:45, rskr 1978/79:298
Ändring, SFS 1979:280
Rubrik: Lag (1979:280) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2; ny 4 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:154, SkU 1978/79:48, rskr 1978/79:333
Ändring, SFS 1979:1078
Rubrik: Lag (1979:1078) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Förarbeten: Prop. 1979/80:30, SkU 1979/80:15, rskr 1979/80:71
Ändring, SFS 1980:319
Rubrik: Lag (1980:319) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §, bil. 3
Förarbeten: Prop. 1979/80:109, SkU 1979/80:47 rskr 1979/80:334
Ändring, SFS 1980:679
Rubrik: Lag (1980:679) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ändring, SFS 1981:844
Rubrik: Lag (1981:844) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1030
Rubrik: Lag (1981:1030) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12, 12 a §§; ny 12 b §
Förarbeten: Prop. 1981/82:13, SkU 1981/82:10, rskr 1981/82:19
Ändring, SFS 1982:994
Rubrik: Lag (1982:994) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 1, 17, 30, 34 §§, rubr. närmast före 33 §, bil. 2, 3; ny 33 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:225, SkU 1982/83:3, rskr 1982/83:9
Ändring, SFS 1984:168
Rubrik: Lag (1984:168) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: upph. 4 a §; ändr. 3, 24, 26-28, 30, 31 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 26 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 24, 26 a, 27, 28, 29, 30 a, 30 b, 31 §§
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1984:256
Rubrik: Lag (1984:256) om ändring i väg- trafikskattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 29, 36, 41 §§, bil. 1, 2; omtryck
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:178, SkU 1983/84:40, rskr 1983/84:312
Ändring, SFS 1984:872
Rubrik: Lag (1984:872) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12 a §, bil. 1, 2
Ikraft: 1985-03-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:45, SkU 1984/85:14, rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1985:159
Rubrik: Lag (1985:159) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-04-18
Förarbeten: SkU 1984/85:38, rskr 1984/85:159
Ändring, SFS 1986:214
Rubrik: Lag (1986:214) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: upph. 12 b §; ändr. 2, 12, 12 a, 16-18, 20-22, 28-30, 31 §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 24 §; ny 25 a §
Ikraft: 1986-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:92, SkU 1985/86:31, rskr 1985/86:190
Ändring, SFS 1986:488
Rubrik: Lag (1986:488) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: upph. 10 §; ny 29 a §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:150 (bil. 1), SkU 1985/86:50, rskr 1985/86:360
Ändring, SFS 1986:1250
Rubrik: Lag (1986:1250) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1986:1296
Rubrik: Lag (1986:1296) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 3, 30 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1421
Rubrik: Lag (1986:1421) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§, bil. 1; nya 11 a-11 c, 12 b §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:50, SkU 1986/87:10, rskr 1986/87:64
Ändring, SFS 1987:213
Rubrik: Lag (1987:213) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12 §, bil. 1
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:82, SkU 1986/87:35, rskr 1986/87:194
Ändring, SFS 1988:108
Rubrik: Lag (1988:108) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 12 a §, bil. 1, 2
Ikraft: 1988-04-01 överg.best
Förarbeten: Prop. 1987/88:50 Bilaga 2, SkU 1987/88:21, rskr 1987/88:131
Ändring, SFS 1988:326
Rubrik: Lag (1988:326) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 30 a §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1988:327
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1988:356
Rubrik: Lag (1988:356) om ändring i vägtrafik- skattelagen (1973:601)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1988-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:99, SfU 1987/88:23, rskr 1987/88:300