Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:625 · Visa fulltext
Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1972:126, KU 55, rskr 295
Ändring, SFS 1974:563
Omfattning: ändr. 4, 6-12, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160, KU 1974:19, rskr 1974:148
Ändring, SFS 1974:733
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: KU 1974:19, rskr 1974:148
Ändring, SFS 1975:1109
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:75, KU 1975/76:27, rskr 1975/76:79
Ändring, SFS 1977:1155
Rubrik: Lag (1977:1155) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:25, KU 1977/78:22, rskr 1977/78:79
Ändring, SFS 1982:79
Rubrik: Lag (1982:79) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:101, KU 1981/82:18, rskr 1981/82:136
Ändring, SFS 1984:974
Rubrik: Lag (1984:974) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft: 1985-01-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:25, KU 1984/85:17, rskr 1984/85:55
Ändring, SFS 1985:156
Rubrik: Lag (1985:156) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 bil. 4, KU 1984/85:24, rskr 1984/85:138
Ändring, SFS 1987:876
Rubrik: Lag (1987:876) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§; omtryck
Ikraft: 1987-10-15
Förarbeten: Prop. 1986/87:150 (bil.2), KU 1986/87:36, rskr 1986/87:322
Ändring, SFS 1989:241
Rubrik: Lag (1989:241) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Ändring, SFS 1989:744
Rubrik: Lag (1989:744) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft: 1989-10-15
Förarbeten: Prop. 1988/89:150 (bil. 3), 1988/89:KU22, rskr 1988/89:315
Ändring, SFS 1994:290
Rubrik: Lag (1994:290) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft: 1994-10-15
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.3), bet. 1993/94:KU32, rskr. 1993/94:165
Ändring, SFS 1995:345
Rubrik: Lag (1995:345) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-10-15
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 (bil.3), bet. 1994/95:KU34, rskr. 1994/95:191
Ändring, SFS 1996:1533
Rubrik: Lag (1996:1533) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:85
Ändring, SFS 2000:420
Rubrik: Lag (2000:420) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:70
Rubrik: Lag (2002:70) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 14 §; ny 11 a §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147
Ändring, SFS 2004:702
Rubrik: Lag (2004:702) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2, 6, 8 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273
Ändring, SFS 2013:357
Rubrik: Lag (2013:357) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ändring, SFS 2014:106
Rubrik: Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163
Ändring, SFS 2018:91
Rubrik: Lag (2018:91) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:55, bet. 2017/18:KU19, rskr. 2017/18:153
Ändring, SFS 2018:1405
Rubrik: Lag (2018:1405) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-10-15
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435
Ändring, SFS 2018:1406
Rubrik: Lag (2018:1406) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-10-15
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:43