Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:464 · Visa fulltext
Reservbefälsförordning (1972:464) för försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:739
Omfattning: ändr. 3, 10, 13, 16, 25, 27, 30-32, 40, 48 §§
Ändring, SFS 1979:1178
Rubrik: Förordning (1979:1178) om ändring i reservbe- fälskungörelsen (1972:464) för krigsmakten
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1-6, 9, 10, 12-14, 17, 19-21, 26, 28, 31, 32, 34-38, 42-48, 51, 55-59 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:252
Rubrik: Förordning (1981:252) om ändring i reserv- befälsförordningen (1972:464) för försvars- makten
Omfattning: ändr. 8, 13, 16, 17, 25-30, 34, 40, 42, 43, 46, 58 §§; nya 12 a, 30 a, 60 §§, rubr. närmast före 60 §
Ändring, SFS 1984:1131
Rubrik: Förordning (1984:1131) om ändring i reservbe- fälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1985-01-14 överg.best.
Ändring, SFS 1987:196
Rubrik: Förordning (1987:196) om ändring i reservbefäls- förordningen (1972:464) för försvarsmakten
Omfattning: upph. 12 a, 19 §§; ändr. 3-18, 20, 24-26, 28-31, 34, 35, 37, 40-43, 49-52, 57, 59 §§, rubr. närmast före 59 §; omtryck
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:202
Omfattning: upph.