Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:204 · Visa fulltext
Resegarantilag (1972:204)
Departement: Finansdepartementet KO
Förarbeten: Prop. 1972:92, NU 30, rskr 193
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 1985:859
Rubrik: Lag (1985:859) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 1, 5, 6, 10, 14, 15 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:214, LU 1985/86:2, rskr 1985/86:4
Ändring, SFS 1986:1162
Rubrik: Lag (1986:1162) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:208
Rubrik: Lag (1988:208) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Ändring, SFS 1992:1673
Rubrik: Lag (1992:1673) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Ändring, SFS 1994:405
Rubrik: Lag (1994:405) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:138, bet. 1993/94:NU20, rskr. 1993/94:261
Ändring, SFS 1996:354
Rubrik: Lag (1996:354) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15 §§; nya 2, 4 a §§; omtryck
Ikraft: 1996-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:182, bet. 1995/96:LU25, rskr. 1995/96:235
Ändring, SFS 2002:601
Rubrik: Lag (2002:601) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 4, 4 a, 6, 14, 15 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:138, bet. 2001/02:LU24, rskr. 2001/02:302
Ändring, SFS 2004:426
Rubrik: Lag (2004:426) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2009:1085
Rubrik: Lag (2009:1085) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:1218
Omfattning: upph.