Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:954 · Visa fulltext
Vägkungörelse (1971:954)
Departement: Näringsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1971:123, TU 24, rskr 316
Upphävd: 2013-01-01
Ändring, SFS 1972:787
Omfattning: ändr. 11, 46 §§
Ändring, SFS 1976:734
Rubrik: Förordning (1976:734) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 13, 14, 16-18, 34, 36, 43, 46, 47, 56, 57 §§
Ändring, SFS 1977:1130
Rubrik: Förordning (1977:1130) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 13, 15-18, 21 §§
Ändring, SFS 1981:901
Rubrik: Förordning (1981:901) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1986:635
Rubrik: Förordning (1986:635) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 6, 13 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 8), TU 1985/86:13, rskr 1985/86:158
Ändring, SFS 1987:461
Rubrik: Förordning (1987:461) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: upph. 9, 51 §§; ändr. 4-6, 8, 10-12 14-23, 25-50, 52-59 §§, rubr. närmast före 57; omtryck
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1016
Rubrik: Förordning (1988:1016) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: upph. 12-18 §§; ändr. 21 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50, TU 1987/88:20, rskr 1987/88:297
Ändring, SFS 1990:257
Rubrik: Förordning (1990:257) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 36, 56 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:58
Rubrik: Förordning (1991:58) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 6, 20, 23, 27, 30, 32-36, 43, 46, 47, 58 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1092
Rubrik: Förordning (1991:1092) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1991-08-01
Ändring, SFS 1991:1605
Rubrik: Förordning (1991:1605) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 30, 36, 43 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1802
Rubrik: Förordning (1991:1802) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 7, 21, 23, 27, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 44, 46 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:361
Rubrik: Förordning (1992:361) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: nya 56 a §, rubr. närmast före 56 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1466
Rubrik: Förordning (1992:1466) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 7, 21, 23 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:150 (bil.II:3), bet. 1991/92:TU15, rskr 1991/92:248
Ändring, SFS 1993:61
Rubrik: Förordning (1993:61) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 30, 56 a §§
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1995:1425
Rubrik: Förordning (1995:1425) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 36, 38, 56 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:258
Rubrik: Förordning (1997:258) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Ändring, SFS 1997:271
Rubrik: Förordning (1997:271) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 27, 30 §§
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:656
Rubrik: Förordning (1997:656) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-09-01
Ändring, SFS 1998:202
Rubrik: Förordning (1998:202) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 23, 56 a §
Ikraft: 1998-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:895
Rubrik: Förordning (1998:895) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 11, 19-28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 43, 55, 56, 58 §§; nya 23 a, 23 b, 30 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:776
Rubrik: Förordning (1999:776) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2005:945
Rubrik: Förordning (2005:945) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 2, 25, 27, 30 a, 37 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:236
Rubrik: Förordning (2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2008:705
Rubrik: Förordning (2008:705) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:769
Rubrik: Förordning (2008:769) om ändring (2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2007:236
Ändring, SFS 2010:119
Rubrik: Förordning (2010:119) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 23 a, 23 b, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 59 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:120
Rubrik: Förordning (2010:120) om ändring i förordningen (2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 56 § i 2007:236
Ändring, SFS 2010:1930
Rubrik: Förordning (2010:1930) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 1, 57 §§
Ikraft: 2011-02-01
Ändring, SFS 2011:159
Rubrik: Förordning (2011:159) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 27, 30 a, 37 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:356
Rubrik: Förordning (2011:356) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2012:707
Omfattning: upph.