Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:810 · Visa fulltext
Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 2010-01-01
Ändring, SFS 1974:549
Omfattning: ändr. 13, 15, 16 §§
Ändring, SFS 1975:76
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 3, 13, 29 §§
Ändring, SFS 1976:117
Rubrik: Förordning (1976:117) om ändring i allmänna veterinärinstruktionen (1971:810)
Omfattning: ändr. 8, 28 §§
Ändring, SFS 1976:963
Rubrik: Förordning (1976:963) om ändring i allmänna veterinärinstruktionen (1971:810)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 8, 23 §§
Ändring, SFS 1977:96
Rubrik: Förordning (1977:96) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 3, 7, 15 §§; nya 7 a-7 c §§, rubr. närmast före 7 a-7 c §§
Ändring, SFS 1979:967
Rubrik: Förordning (1979:967) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1980:403
Rubrik: Förordning (1980:403) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1027
Rubrik: Förordning (1982:1027) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 7 b, 7 c, 22 §§; utgår. rubr. närmast före 7 a-7 c §§; nuvarande 7, 7 a §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13-15, 29, 30 §§; nya rubr. närmast före 7 §; omtryck
Ändring, SFS 1983:623
Rubrik: Förordning (1983:623) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 9, 26 §§
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1984:689
Rubrik: Förordning (1984:689) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 10 §; ny 11 a §
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1986:52
Rubrik: Förordning (1986:52) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 29 §
Ikraft: 1986-04-01
Ändring, SFS 1986:1127
Rubrik: Förordning (1986:1127) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:399
Rubrik: Förordning (1987:399) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ny 29 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:872
Rubrik: Förordning (1988:872) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 1988-08-01
Ändring, SFS 1989:169
Rubrik: Förordning (1989:169) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:306
Rubrik: Förordning (1989:306) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:797
Rubrik: Förordning (1989:797) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989-11-01
Ändring, SFS 1991:662
Rubrik: Förordning (1991:662) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 28, 29 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1614
Rubrik: Förordning (1991:1614) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1994:846
Rubrik: Förordning (1994:846) om ändring i förordningen (1971:910) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 21, 23, 28, 29 §§; ändr. 3, 4, 15, 18, 19, 24, 26 §§; ny 15 a §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:578
Rubrik: Förordning (1996:578) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1998:1246
Rubrik: Förordning (1998:1246) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 3, 9, 26 §§
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:665
Rubrik: Förordning (1999:665) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 2002:114
Rubrik: Förordning (2002:114) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2002-04-15
Ändring, SFS 2004:259
Rubrik: Förordning (2004:259) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2008:1052
Rubrik: Förordning (2008:1052) om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1388
Rubrik: Förordning (2009:1388) om upphävande av förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
Omfattning: upph.