Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:511 · Visa fulltext
Livsmedelslag (1971:511)
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Prop. 1971:61, JoU 41, rskr 218
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1972:434
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1972:33, NU 40, rskr 225
Ändring, SFS 1975:733
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 3, 6, 7, 9-13, 15, 20-23, 26, 29, 30, 35 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1976:589
Rubrik: Lag (1976:589) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1979:458
Rubrik: Lag (1979:458) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111 (bil. 4), SoU 1978/79:40, rskr 1978/79:367
Ändring, SFS 1980:210
Rubrik: Lag (1980:210) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: upph. 28 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:1081
Rubrik: Lag (1982:1081) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§; ny 28 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:219, SoU 1982/83:6, rskr 1982/83:35
Ändring, SFS 1983:299
Rubrik: Lag (1983:299) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 24, 33 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1988:51
Rubrik: Lag (1988:51) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:461
Rubrik: Lag (1989:461) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 24, 26-28, 30, 33 §§; nya 25 a, 29 a §§, rubr. närmast före 29 a §; omtryck
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:68, 1988/89:JoU14, rskr 1988/89:263
Ändring, SFS 1991:357
Rubrik: Lag (1991:357) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 27 §; ny 11 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:91, 1990/91:NU32, rskr 1990/91:272
Ändring, SFS 1991:1687
Rubrik: Lag (1991:1687) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 24, 33 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1680
Rubrik: Lag (1992:1680) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: upph. 14, 18 §§; ändr. 1, 13, 16, 20, 27, 30 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93:LU11, rskr 1992/93:100
Ändring, SFS 1993:1483
Rubrik: Lag (1993:1483) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU11, rskr. 1993/94:88
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1680
Ändring, SFS 1995:1694
Rubrik: Lag (1995:1694) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:128
Rubrik: Lag (1998:128) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 24, 25, 25 a, 26, 27, 28, 29 a, 30 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:48, bet. 1997/98:JoU21, rskr. 1997/98:179
Ändring, SFS 2000:333
Rubrik: Lag (2000:333) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:92, bet. 1999/2000:MJU18, rskr. 1999/2000:209
Ändring, SFS 2000:1237
Rubrik: Lag (2000:1237) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2004:171
Rubrik: Lag (2004:171) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ny 27 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:337
Rubrik: Lag (2005:337) om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
Omfattning: ändr. 11 a, 24, 25, 28, 30, 33, 35 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 31 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:72, bet. 2004/05:MJU10, rskr 2004/05:200
Ändring, SFS 2006:804
Omfattning: upph.