Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:438 · Visa fulltext
Rennäringsförordning (1971:438)
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Prop. 1971:51, JoU 37, rskr 216
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1973:414
Omfattning: ändr. 17, 43 §§; nya 61-64 §§, rubr. närmast före 61 §
Förarbeten: Prop. 1973:1 (bil. 11 p B 15), JoU 1973:1, rskr 1973:86
Ändring, SFS 1973:589
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:138
Omfattning: ändr. 1, 2, 18-20, 23, 24, 43, 52, 57 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 (bil. 11 p C 6), JoU 1975:1 (p 16), rskr 1975:83
Ändring, SFS 1982:583
Rubrik: Förordning (1982:583) om ändring i rennärings- kungörelsen (1971:438)
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:839
Rubrik: Förordning (1982:839) om ändring i rennärings- kungörelsen (1971:438)
Omfattning: upph. 54-60 §§; utgår rubr. närmast före 54 §
Ändring, SFS 1983:212
Rubrik: Förordning (1983:212) om ändring i rennärings- kungörelsen (1971:438)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:795
Rubrik: Förordning (1983:795) om ändring i ren- näringskungörelsen (1971:438)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1985:339
Rubrik: Förordning (1985:339) om ändring i rennärings- kungörelsen (1971:438)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 40, 52, 61-64 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1986:795
Rubrik: Förordning (1986:795) om ändring i rennärings- förordningen (1971:438)
Omfattning: ändr. 25-27 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:997
Rubrik: Förordning (1988:997) om ändring i rennärings- förordningen (1971:438)
Omfattning: upph. 34, 45-48, 50 §§; ändr. 31, 39, 43, 49, 53 §§; nya 65, 66 §§, rubr. närmast före 65 §
Ikraft: 1988-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:845
Rubrik: Förordning (1990:845) om ändring i rennärings- förordningen (1971:438)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:661
Rubrik: Förordning (1991:661) om ändring i rennärings- förordningen (1971:438)
Omfattning: ändr. 1, 2, 37, 42, 43, 44, 52, 53, 63, 64, 65, 66 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:789
Rubrik: Förordning (1992:789) om ändring i rennärings- förordningen (1971:438)
Omfattning: ändr. 1, 2, 30 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351
Ändring, SFS 1993:384
Omfattning: upph.