Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:309 · Visa fulltext
Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1157
Omfattning: ändr. 1 § 2, 11 p, 2 § 5 p
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Ändring, SFS 1973:858
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:132, CU 1973:28, rskr 1973:283
Ändring, SFS 1973:859
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:130, SoU 1973:25, rskr 1973:290
Ändring, SFS 1975:681
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1976:643
Rubrik: Lag (1976:643) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 2 § 3 p
Förarbeten: Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Ändring, SFS 1987:440
Rubrik: Lag (1987:440) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: upph. 1 § 2, 3, 10 p
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:84, AU 1986/87:17, rskr 1986/87:281
Ändring, SFS 1994:1728
Rubrik: Lag (1994:1728) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1997:290
Rubrik: Lag (1997:290) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, 1996/97:204
Ändring, SFS 1998:302
Rubrik: Lag (1998:302) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 2003:844
Rubrik: Lag (2003:844) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Ändring, SFS 2010:1401
Rubrik: Lag (2010:1401) om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31