Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1217 · Visa fulltext
Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken
Departement: Justitiedepartementet L1