Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1013 · Visa fulltext
Kungörelse (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
Departement: Justitiedepartementet L1
Upphävd: 2000-07-01
Ändring, SFS 1990:259
Rubrik: Förordning (1990:259) om ändring i kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1597
Rubrik: Förordning (1991:1597) om ändring i kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 2000:308
Omfattning: upph.