Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:65 · Visa fulltext
Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Departement: Finansdepartementet BE
Förarbeten: Prop. 1969:171, BaU 1970:6, rskr 76
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1970:720
Omfattning: ändr. 13, 27, 59 §§
Förarbeten: Prop. 1970:172, BaU 76, rskr 447
Ändring, SFS 1971:662
Omfattning: ändr. 62 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:227
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1973:26, NU 1973:25, rskr 1973:109
Ändring, SFS 1975:230
Omfattning: ändr. 3, 31, 34, 35, 49, 50, 61-63 §§
Förarbeten: Prop. 1975:73, NU 1975:24, rskr 1975:152
Ändring, SFS 1975:655
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:1355
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:63, NU 1975/76:16, rskr 1975/76:134
Ändring, SFS 1976:1032
Rubrik: Lag (1976:1032) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 29 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:13, NU 1976/77:10, rskr 1976/77:51
Ändring, SFS 1978:214
Rubrik: Lag (1978:214) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 27, 59 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:133, NU 1977/78:52, rskr 1977/78:237
Ändring, SFS 1981:184
Rubrik: Lag (1981:184) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:105, NU 1980/81:36, rskr 1980/81:176
Ändring, SFS 1982:723
Rubrik: Lag (1982:723) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 62 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:180, NU 1981/82:45, rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1150
Rubrik: Lag (1982:1150) om upphävande av lagen (1982:723) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 1982:723
Förarbeten: Prop. 1982/83:51, NU 1982/83:16, rskr 1982/83:95
Ändring, SFS 1982:1257
Rubrik: Lag (1982:1257) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 18, 25 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:56, FiU 1982/83:24, rskr 1982/83:122
Ändring, SFS 1983:588
Rubrik: Lag (1983:588) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 47 §; ändr. 19, 20, 32, 40-44, 48, 52-54, 58 §§; omtryck
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:135, FiU 1982/83:46, rskr 1982/83:405
Ändring, SFS 1983:956
Rubrik: Lag (1983:956) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13, 27 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:44, NU 1983/84:4, rskr 1983/84:54
Ändring, SFS 1983:957
Rubrik: Lag (1983:957) om ändring i lagen (1983:588) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:44, NU 1983/84:4, rskr 1983/84:54
Ändring, SFS 1986:429
Rubrik: Lag (1986:429) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 18, 27 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:163, NU 1985/86:28, rskr 1985/86:288
Ändring, SFS 1987:612
Rubrik: Lag (1987:612) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 21, 24, 32, 41 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:145, NU 1986/87:37, rskr 1986/87:359
Ändring, SFS 1987:1257
Rubrik: Lag (1987:1257) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 3, 37 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1988:755
Rubrik: Lag (1988:755) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1988:779
Rubrik: Lag (1988:779) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:150 (bil.1), FiU 1987/88:31, rskr 1987/88:399
Ändring, SFS 1989:240
Rubrik: Lag (1989:240) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 3, 7, 12, 13, 17, 27 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Ändring, SFS 1989:1092
Rubrik: Lag (1989:1092) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: nya 60 a-60 c §§, rubr. närmast före 60 a §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1312
Rubrik: Lag (1990:1312) om ändring i lagen (1989:1092) om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1092
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1994:759
Omfattning: upph.